En ny analyse fra Menon Economics og Universitetet i Sørøst-Norge viser at inntil 30 000 arbeidsplasser kan gå tapt i reiselivet dersom Norge ikke får på plass nødvendige tiltak for næringen. Ved å åpne grensene til Norden og Tyskland i sommer vil ca. 14 milliarder kroner av omsetningen fra utenlandske turister som kommer sjøveien til Norge sommeren 2020 kunne bli reddet. Analysen konkluderer med at en åpning av grensene til disse landene vil være det mest kraftfulle enkelttiltaket for å gjenreise reiselivsnæringen i sommer.

Rapporten «COVID-19-krisen, gjenreising og vekst for norsk reiselivsnæring» fra Menon Economics og Universitetet i Sørøst-Norge viser at turistene fra Norden og Tyskland representerer 20 prosent av omsetningen for juni, juli og august. Anbefalingene i rapporten baserer seg på regjeringens tilnærming om at land med relativt lik smitte i samme nærområde åpnes først, og viser til regjeringens planer om å vurdere åpning for fritidsreiser i Norden fra 15. juni. – En slik nordisk vurdering bør også inkludere Tyskland, som grenser til Danmark og har ferge-grense til Norge gjennom linjen Oslo-Kiel, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Color Line, Helge Otto Mathisen.

Den tyske regjeringen vil trolig i dag vedta å oppheve reiserådet for 31 europeiske land inklusiv Norge fra 15 juni. Det allmenne reiserådet skal erstattes av spesifikke anvisninger med risikobeskrivelse for hvert enkelt land. Tyskland har i dag en smittesituasjon på linje med Danmark og Norge. – Den tyske reiselivsnæringen etterlyser derfor mer klarhet fra norsk side om innreiseregler og planer for åpning, og det hersker stor grad av forvirring blant turister, turoperatører og medier når tyskerne igjen kan reise til Norge, sier Mathisen.

Color Line er Norges største rederi i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til Norge. – Vi har et erfarent markedsapparat som kan bidra til å re-starte nærmarkedene våre raskt, men det forutsetter at vi snarlig får en konkret dato å forholde oss til, sier Helge Otto Mathisen.

Ved en grenseåpning vil Color Line følge de retningslinjer som gjelder for smittevern ved alle deler av reisen. Det er utviklet en smitteveileder for bransjen på oppdrag av EU-kommisjonen, samt at Color Line har utviklet en virsomhetsspesifikk smittevernveileder med utgangspunkt i den internasjonale smitteveilederen. Denne veilederen konkretiserer tiltak knyttet til arealbegrensninger, hygiene, kontaktreduksjon og avstandsbegrensninger. Skipene har store arealer, et erfarent, norsk mannskap, egen vektertjeneste og et trent, medisinsk personale for de største skipene. Color Line har også iverksatt et arbeid med DNV GL om verifisering av smitteverntiltakene. 

Color Line er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip i norsk skipsregister, norsk eierskap og med norsk hovedkontor. Selskapet har i dag nærmere 2 200 permitterte ansatte som følge av stengte grenser for passasjertrafikk.

Rapporten «COVID-19-krisen, gjenreising og vekst for norsk reiselivsnæring» fra Menon Economics og Universitetet i Sørøst-Norge  ligger som vedlegg til pressemeldingen. Den kan også leses her