Danskebåten kan bety så mye, men i denne sammenheng mener vi en båt som går i regulær trafikk mellom Norge og Danmark og bringer med seg så vel passasjerer som gods.

Fergen mellom Kristiansand i Norge og Frederikshavn i Danmark ble satt i drift i 1872. En av de viktigste oppgavene for fergen var å fungere som postrute. Etter hvert som årene gikk ble fergen stadig viktigere, og fort ble «postruten» også utvidet til å bli en viktig gods- og passasjerrute. Lenge var turen mellom Frederikshavn og Kristiansand landets eneste daglige rute mellom Norge og utlandet. På denne måten fikk Kristiansand en posisjon som «porten til Europa».

I 1937 ble Hirtshals Havn åpnet. Dette fikk umiddelbar betydning for fergetrafikken mellom Kristiansand og Europa. At fergerutene ble flyttet fra Frederikshavn til Hirtshals medførte også vesentlig kortere reisetider. Ikke lenge etter ble den nye fergen «Skagerrak I» satt i drift, og revolusjonerte fergeforbindelsen med et eget bildekk som rommet 30 biler og to jernbanevogner. På mange måter ble dette symbolet på starten for den definitive overgangen til et industri- og forbrukersamfunn. MS «Skagerak I» var i drift på strekningen fram til mai 1939 da den ble rekvirert av Die Deutsche Kriegsmarine til bruk som minelegger og 20. januar 1944 ble den torpedert og senket.

I dag opereres linjen mellom Kristiansand og Hirtshals av rederiene Color Line og Fjord Line. Totalt utgjør trafikken om lag 1.3 millioner passasjerer og en halv million tonn med gods hvert år.

Gjennom tidene har danskebåten hatt avganger fra Egersund, Langesund, Kragerø, Larvik, Sandefjord, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg med ankomster i Esbjerg, Skagen, Aalborg og Aarhus. Flere av rutene har hatt kort levetid eller har vært ledd i mer omfattende rutenett med anløp for eksempel i England. Konkurransen har vært har og man har forsøkt å markedsføre seg med stadig nye tilbud.

Det er et langt sprang fra oppstarten i 1872 til dagens cruisepregede danske båter. I dag går det daglig rutetrafikk fra Kristiansand, Larvik, Stavanger og Bergen til Hirtshals og fra Oslo til Frederikshavn og København. Strekningene er betjent av flere operatører som Color line, Fjord line, Stena line og DFDS Seaways.

Danskebåten er ikke lenger bare spørsmål om transport mellom Norge og Danmark. Turene annonseres som mini cruise, hvor opplevelsene om bord vektlegges mer en selve transporten.

Nå legges det mer vekt på at båten har kasino og disko og at man kan få behandling i wellness avdeling enn båtens lastekapasitet og reisetid. Kabareter og kinoforestillinger hører med til tilbudene. Båtene reklamerer med opptreden av kjente artister og servering i førsteklasses restauranter som kan lokke med ulike spesialiteter. Det tilbys dans til levende musikk og nattklubber med alle rettigheter. Flere av båtene har differensierte tilbud spesial tilpasset for barn, ungdommer, godt voksne og eldre.

Disse båtene har sine egne tax-free shopping gater med store utvalg ikke bare av alkoholholdige drikker og tobakk, men av alle slags avgiftsbelagt varer. Flere av båtene har innendørs basseng og boblebad.

Det finnes lugarer i ulike prisklasser og med ulik grad av luksus og service. De mest luksuriøse lugarene har egne basseng og balkonger.

Danskebåtene har blitt populære som konferanse- og møteplasser. Båtene er utstyrt med det siste i multimedia utstyr. Rederiene kan tilby skreddersydde opplegg for små forretningsgrupper til store firma konferanser. Man kan reklamere med at alt man trenger og alle som skal være med er samlet under samme tak i moderne konferanselokaler med havutsikt som gir en god kombinasjon av det faglige og det sosiale.

Flere operatører har opplegg som kombinerer cruise med opplegg i land hvor forholdene er lagt til rette for nye opplevelser.