I mange år var navnet Petter Wessel nærmest synonymt med danskebåten. MS «Peter Wessel» har vært navnet på flere av fergene som har trafikkert ruten mellom Larvik og Frederikshavn, men her skal vi følge den første.

Den første ble bygd i 1937 av Aalborg Værft A/S i Danmark og ble sjøsatt 24. april og levert 4. juli samme år til Norsk-Dansk Turist A/S.  Båten målte 68,02 x 13,07 meter og ble satt inn på ruten fra Larvik til Frederikshavn. Ruten ble offisielt åpnet med jomfruturen over Skagerak 5. juli samme år og gikk i fast trafikk til ut i oktober. I vintermånedene lå den i opplag til den ble satt inn i trafikk igjen i mai 1938. Likså lå den i opplag vinteren 1938 til den ble satt i trafikk igjen i mai 1939. Etter sommersesongen 1939 var rederiet konkurs, men ingen var interessert i å kjøpe Petter Wessel. Båten ble forlangte tvangsauksjon, men den tyske invasjon avbrøt prosedyren og båten ble rekvirert til krigstjeneste. Båten ble ombygd og satt inn i sjøredningstjenesten og fungerte som minesveiper før den ble omregistrert til «HANSESTADT DANZIG» ble hun benyttet til losjiskip for tyske tropper og deretter benyttet som troppetransport skip.

Da freden kom lå båten i Danmark og var i dårlig forfatning. Maskineriet var intakt, med innredning ramponert og baugporten sveiset igjen. M/S PETTER WESSEL ble derfor tatt hjem til Norge for reparasjon og ombygging.

I 1945 overtar Norsk Dansk Turist A/S båten igjen og blir i 1946 satt inn på sin gamle rute fra Larvik til Frederikshavn. Etter en nesten å ha gått på en mine i 1947, ble båten igjen reparert. Da sommersesongen 1948 åpnet, gikk hun ut på sin tredje «jomfrutur». Etter de siste ombygningene var antall hytteplasser økt fra 141 til 209 og fergekapasiteten fra 60 til 70 biler.

Våren 1949 ble båten satt inn som troppetransportfartøy for tyske krigsfanger, før det igjen ble satt i rutetrafikk nå på ruta Larvik – Fredrikstad – Frederikshavn. På denne tiden lå båten i vinteropplag i Greåker. Dette var situasjonen fram til 1954 da båten hadde ble chartret av Skandinavisk Linjetrafikk i trafikk Nyborg – Korsør før den igjen trafikkerte sin gamle rute fram til høsten 1956.

I 1956 ble Petter Wessel ombygd på nytt og ble i tillegg forlenget før den igjen ble satt inn på sin gamle rute. Båten kunne nå ta 620 passasjerer. I perioden 1956 – 65 varierte ruten noe, med Strømstad som anløpet en kort periode og noen år uten anløp i Larvik. I 1965 ble båten rammet av en kraftig brann, men var snart i rutetrafikk igjen fram til 1. mai 1968 som ble siste dagen som Petter Wessel.

Etter opplag ved Framnes Verksted i Sandefjord ble båten omdøpt til Petter Wessel 2 og solgt til Italia. For nostalgikere var det godt å vite at Peter Wessel fortsatt skulle gjøre tjeneste. Denne gang som ferje i Middelhavet. Her seilet den under ulike navn fram til 1981 da den ble solgt til opphogging.

Tre ferger

Siden da har det vært tre ferger ved navnet Petter Wessel som har fungert som danskebåt.

Den siste MS «Peter Wessel» trafikkerte strekningen Larvik – Frederikshavn fra mars 1984 til 2007. Larvik Line drev disse fergene frem til selskapet kjøpte Color Line i 2006. Da skiftet «Peter Wessel» bortehavn til Hirtshals. I 2007 var det slutt for Petter Wessel epoken.

Eller som det heter i en melding fra rederiet: «Tiden er nå over for den tradisjonelle danskebåten med «full før Færder» og alt det der. Trenden er helt klar på dette området. Nå er det rask, effektiv, hyggelig og trygg overfart som gjelder.»