Under koronakrisen spiller sjøfolk en særlig viktig rolle i å holde samfunnsmaskineriet i gang over hele verden. Sammen med det internasjonale rederiforbundet (ICS) og Norges Rederiforbund, deltar Color Line i en felles markering 1. mai. Markeringen vil skje klokken 12.00 ved at skip i havner globalt vil støte i skipsfløyta.

Under koronakrisen spiller sjøfolk en særlig viktig rolle i å holde samfunnsmaskineriet i gang over hele verden. Foto: Color Line.

 – Vi er glade for å være med på denne verdensomspennende, felles markeringen, sier konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Helge Otto Mathisen i Color Line. Rederiet har for tiden nærmere 2 200 permitterte og de fleste av disse er sjøfolk.  – Color Line håper å komme i gang så snart som mulig både for å sikre arbeid til våre egne ansatte, men også for å bidra til at turister kommer til Norge, sier Mathisen. 

Color Line er en del av Norgesferien

Ved gjenåpning for besøkende fra våre fire nærmarkeder, Danmark, Sverige, Tyskland og Nederland, kan 45% av den utenlandske ferietrafikken potensielt sikres i sommer. Dette utgjør 2,65 millioner gjestedøgn og en omsetning på 3,5 milliarder kroner for hoteller, campingplasser og andre reiselivsbedrifter i Norge. Ringvirkningene for samfunnet er på det dobbelte, totalt ca.7 milliarder kroner. 

Color Line er det eneste rederiet i den internasjonale passasjertrafikken mellom Norge og utlandet med skip i norsk skipsregister, med norsk eierskap og med norsk hovedkontor.