Alle som har tatt Danskebåten til Danmark, vet at det er taxfree-butikk på ferga. Her kan man handle en mengde forskjellige varer som ikke er tollbelagt. Taxfree-ordningen er selvfølgelig kjempepopulær, både fordi man føler at man gjør et kupp, og fordi utvalget ofte er større enn det man finner i butikker hjemme i Norge. Det er også med på å øke salget på Danskebåten, noe som kommer godt med som del av hele konseptet med den internasjonale ferdselen. Det finnes en rekke regler og lover for innføring av ulike varer, ofte referert til som kvote, og man kan organisere dem slik:

*Alkohol

*Tobakk

*Kjøtt

*Annet

Det er forholdene rundt alkohol og tobakk som ofte er til diskusjon og debatt både i de tusen hjem og i media, men reglene er til for å holdes. For med stor innføring av tax-free varer, vil man redusere inntektene til staten gjennom avgifter. Grunnene til at man har reglene er for at det ikke skal forringe det nasjonale avgiftsinntektene. Et resultat av reglene er smugling, fordi etterspørselen er så stor. Men de gjeldene reglene er som følger.

Alkohol

Det er mange grunner til å innføre alkohol hjem til seg selv, både fordi man vil smake nye sorter eller fylle opp barskapet sitt. For innføring av alkoholholdige drikker gjelder disse reglene.

For reisende over 18 år kan man innføre 3 liter vin eller sterkvin opptil 22% og 2 liter øl opptil 4,75% volumprosent. Dette kan byttes i 5 liter øl opptil 4,75%.

For reisende over 20 år gjelder 1 liter brennevin opptil 60%, 1,5 liter vin inntil 22% og 2 liter øl inntil 4,75%. I tillegg kan man innføre 4 liter vin eller brennevin dersom man fortoller dette ved hjemkomsten.

Tobakk og sigaretter

Mange nyter sigaretter og tobakk, og prisene er ofte avgjørende for at mange velger å handle dette i utlandet. Det samme gjelder for snus, som er svært populært i Norge. For tobakkholdige produkter gjelder disse reglene.

For reisende over 18 år kan man ta med seg 200 sigaretter eller 250 gram tobakk og 200 Rizla eller andre tobakkspapir. Man må kunne dokumentere at man har oppholdt seg over 24 timer i Danmark. Reiser man tur retur med Danskebåten, får man dispensasjon ved 23 timers opphold.

Kjøtt og landbruksvarer

Det er ikke så mange som innfører store mengder kjøtt og landbruksvarer via Danskebåten, men det er mer vanlig på handleturer til Sverige. Men likevel gjelder disse reglene.

Man kan ta med seg inntil 10 kg kjøtt dersom det er gyldig stempelmerket. I tillegg kan det innføres 10 kg landbruksvarer.

Annet

Det kan hende man finner flotte artikler og varer som klær, sportsutstyr, pyntegjenstander, parfyme med mer, når man er på ferie i utlandet. Da er det disse reglene som gjelder.

Man kan innføre varer for en verdi av 6000 kroner per person, det vil si varer for en verdi av 30000 kroner dersom bilen er full (5 personer).

Når det gjelder valuta kan man ta med seg til utlandet maksimalt 25000 kroner, eller tilsvarende i utenlandsk valuta.

Det er viktig å huske at dette gjelder for reise med Danskebåten. For innføring på andre måter gjelder andre regler. For man kan handle varer i utlandet som allerede er avgiftsbelagt, dersom man har dokumentasjonen i orden. Man må bare huske på at dette reduserer resterende kvote. Man kan også variere fordelingen, dersom bare vil innføre øl, kan man handle mer øl også videre. Men man skal huske på at innføring av for mye sprit, straffes på lik linje med innføring av narkotika. Da vil man svært sjelden ønske å bli tatt.