Det var i 1814 at unionen mellom Danmark og Norge ble oppløst. Dette førte blant annet til at alle danske arbeidsfolk som var bosatt i Norge måtte reise hjem igjen til Danmark. Etter den tid var det mye fokus på å danne en norsk nasjonal identitet blant nordmenn flest.

Siden grunnloven ble datert og signert den 17. mai 1814 har Norge løsrevet seg fra Danmark. I dag er det derimot mange nordmenn som reiser med danskebåten over til Danmark for å nyte noen deilige feriedager. Her finner du mange fristelser både i forbindelse med uteliv, arkitektur og strandliv.

Like i sosiale sammenhenger

I Danmark har du den samme tilgang til underholdning på nett som du har i Norge. Du kan derfor fortsette med både arbeid og hobbyer på internett under oppholdet ditt. Stadig flere unge nordmenn velger også å studere i Danmark. Her er tilbudet stort både i form av blant annet folkehøyskoler og utdanningsinstitusjoner.

Det er mye som tyder på at dansker og nordmenn er like i sin væremåte både privat og i arbeidslivet. De fleste nordmenn klarer å forstå det danske språket. Det er derfor enkelt å oppholde seg i Danmark både i forbindelse med jobb og studier.

Dansker forstår ikke alltid dansker…

Forskjellige handlevaner på nett

De hevdes at danskene handler mindre på nett enn nordmenn. Nordmenn handler stadig mer i utenlandske nettbutikker. Spesielt amerikanske nettbutikker går igjen blant nordmenns favoritter. Det er først og fremst kvinner som handler på nett. Derimot handler nordmenn i alle aldre på nett ved å bruke mobilen sin.

Nordmenn etterspør også flere produkter i kategorien sport og fritid enn det danskene gjør. I utgangspunktet er dette en kategori en skulle tro at danskene var glade i. Dette da Danmark er kjent for sin vakre natur og gode sykkelmuligheter. Danskene setter også mer pris på at produktene er lett tilgjengelige når de skal handle på nett. De foretrekker å handle når de vil det selv.

Bedriftsledelsen preges av ulike kulturer

Det er mange som opplever at arbeidslivet er annerledes alt avhengig av i hvilket land du befinner deg i. De skandinaviske landene er til dels like i sin ledelseskultur. Men allikevel kan du finne ulikheter i forholdet mellom de ansatte og ikke minst ledelse. I Danmark kjennetegnes gjerne bedriftskulturen med sterk tillit, mye frihet og ansvar.

Danske ledere er også mer karismatiske enn norske ledere. Norske ledere har større interesse for både bedriftens og medarbeidernes beste. Det er også viktig at vi er involverende og interesserte i vår lederstil. Danskene hadde nok foretrukket at norske ledere var mer åpne og flinkere til å kommunisere. Det er derfor interessant å sammenligne de ulike ledelseskulturene ut fra hvilket land lederne er fra.

Janteloven gjelder fortsatt

Mange vil hevde at janteloven fortsatt er gjeldende både i Danmark og i Norge. Danskene hevder at nordmenn er mer opptatt av rikdom og status. De mener derfor at jantelovene i større grad er gjeldende i Danmark enn i Norge. På bakgrunn av dette hevder danskene at de generelt er lykkeligere enn nordmenn flest.

Noen mener at de norske oljepengene har skylden for at nordmenn ikke klarer å være lykkelige nok. Dette da både bolig og god økonomi betyr veldig mye for mange av oss. I Danmark brukes det i større grad mer alternative boformer som eksempelvis bokollektiv.

Nordmenn trives godt i Danmark

Vi nordmenn liker å feriere i Danmark. Der kan vi ta en tur i et ekte landbasert casino og ikke minst besøke et av de mange luksuriøse hotellene i nærheten. Vi kan også la oss friste med  restaurantbesøk og god drikke i en av de mange restaurantene som ligger i flotte omgivelser.

Det kan være lærerikt å flytte til Danmark for en periode i livet. Du kan slik ta del i det danske arbeidslivet og lære kulturen å kjenne. Det er nok i utgangspunktet ganske likt som her hjemme. Derimot finner du garantert ulikheter i forhold til det å jobbe og bo i Norge.